Skip to main content

Oznámení z neděle 7.11.2021

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář Proběhlo

A tady tady oznámení na první neděli v měsíci listopadu. Navečer v 17:00 hodin se ještě sejdeme s rozšířeným staršovstvem, abychom se dohodli na kalendáři a možnostech pro náš Nový kostel. Oznámení rozesíláme emailem všem, kteří nám dají svoji adresu.