Skip to main content

Projekty pro podporu z našeho rozpočtu

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář Proběhlo

Nový kostel podporuje každoročně tři projekty. Tedy přesněji, jednou za tři roky hlasujeme pro tříletou podporu a každoročně pro jednoroční projekt. V sociální oblasti máme zatím dva projekty, podporu stacionáře ve Vendolí (garant Zbyněk Bartoš) a Asistenční pes Mody pro Adámka (garant Alena Rousková). V misijní oblasti jsou také dva projekty – Podpora České evangelikální aliance – Jany Mackové (garant staršovstvo) a podpora Young Life Brno (garant Hana Hájková). Projekty se ještě mohou objevit a dodáme je sem. Termín uzávěrky přihlášek je 10.11. a hlasovat budeme v neděli 14.11. ve členském shromáždění.

A pro ukázku také vyúčtování tříletého grantu, které nám poslalo Léčebné a rehabilitační středisko ve Chvalech, v Praze Horních Počernicích.

Děkujeme za Vaši podporu a připravte se na hlasování!