Skip to main content

Slovo na neděli 7.11.2021

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář Videa

O tom, že věříme s radostí, protože radost je oporou naší víry. Apoštol píše do Korintu: „Nejsme pány nad vaší vírou, nýbrž jsme pomocníky vaší radosti; vždyť vírou pevně stojíte.“ (2. dopis do Korintu 1:24 a k tomu Izajáš 25:6-12 a Janovo evangelium 15:7-11). Tady je text ke stažení.