Skip to main content

Oznámení na neděli 21.11.2021

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář Proběhlo

Zatím stále v 9:30, ale s nejvyšší opatrností. Tak je to v tom, co jsme rozesílali. Platí vzájemná ohleduplnost. Chraňme se nemoci hádek a nenávisti kvůli vakcínám, do které se nesmyslně propadá celá společnost. U nás v kostele zachováme rozestupy, pokud nepatříme do jedné rodiny. Také používejte dezinfekci rukou, kterou najdete při vstupu do kostela. A platí povinnost nosit respirátory FFP2