Skip to main content

Slovo na neděli 21.11.2021

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář Videa

Někteří z Vás jsou v nařízené karanténě, jiní v dobrovolné. Vůbec nemohu odhadnout, kolik nás v neděli bude. A přesto na Vás všechny myslíme. A ještě šířeji: Nesu v modlitbách i ty nekostelní lidi, všechny naše pozorovatele. Čtu Vám texty podle rozvrhů staré církve z Matoušova evangelia 24. kapitoly, 15. až 28. verš a ze 2. dopisu do Tesaloniky, ze 2. kapitoly, 2-17 verš. Mnohému z těchto slov o konci světa nerozumím, ale tři věci chápu docela dobře. A ty máte právě tady. Celý text ke stažení je zde.