Skip to main content

Bohoslužby v Novém kostele

Naplánovaná událost Kalendář

První adventní neděle. Káže Daniel Kvasnička na text dopisu Galatským 4:22-31  „Narodil se že ženy – aneb Svobodná matka“