Skip to main content

Aktuální oznámení

Sestry a bratři, vzhledem k vývoji pandemie v Česku a také v našem společenství jsme se rozhodli doporučit Vám využít možnosti nedělních bohoslužeb v menších skupinách (9:30 a 11:00, případně na základě domluvy i v 18:00). Podle situace je to spíše na úplnou uzávěru a on-line provoz, nicméně formálně zatím nejsme omezeni. Omezujeme sami sebe s ohledem na druhé.

S ohledem na ostatní, s přihlédnutím k šíření v našem sboru ještě důsledněji zachovávejme daná pravidla: Používejme respirátory FFP2, dezinfikujeme si ruce a ještě důsledněji zachovejme rozestupy. Stejná pravidla doporučujeme i klubům v Novém kostele, pokud svou činnost z vlastního rozhodnutí neomezí. Prosíme o pochopení, že nebudeme dělat po bohoslužbách kávu. Doporučujeme také slavení Večeře Pánovy u rodinného stolu v domácnostech. O společném slavení v první neděli v prosinci rozhodneme podle vývoje situace, ale prosíme o pochopení, když ji zrušíme. Kdo by zůstal úplně sám a v izolaci by neměl s kým slavit, ať se obrátí na kazatele.

Staršovstvo sboru, 24.11.2021