Skip to main content

Slovo na druhou adventní neděli 5.12.2021

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář Videa

Druhá neděle adventu 2021, den požehnání pro Adinu Hájkovou a den slavnosti Večeře Pánovy. Texty pro tuto neděli jsou z Izaiáše 25:9; Lukášova evangelia 2:36-38; Římanům 15:13 Čtu vám texty, které by se daly shrnout do tří tvrzení: a) To je ten, kterého jsme čekali… b) To je někdo jiný, než ten, kterého jsme čekali c) Tak něco takového jsme ani náhodou nečekali! Tady máte text ke stažení.