Skip to main content

Svátky na přelomu roku 2021

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář

Přejeme Vám dobré dny. Bohoslužby v našem kostele jsou na druhý svátek vánoční, na Štěpána v 9:30 hodin. A pak v neděli 2.1.2021 v 9:30. Obě neděle bude prostřený stůl chlebem a vínem k Večeři Pánově.