Skip to main content

Slovo do Nového roku v neděli 2.1.2022

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář Proběhlo Videa

Přijměte pozdrav nahrávaný první den nového roku 2022 především jako přání všeho dobrého. Patří všem domácím z Nového kostela v Litomyšli a také všem našim příznivcům a pozorovatelům. Děkujeme za Vaši přízeň a podporu naší práce. To, co říkám, je na texty: Izajáš 40:1-11; Janovo evangelium 1:1-12 a 1. dopis Janův 1:5-10