Skip to main content

Slovo na neděli 9.1.2022

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář Videa

Víra má nízký práh, ale křesťané jej dovedně zvyšují. Ač má víra v Boha nízký práh, má určitě vysoké horizonty. Cílí vysoko, riskuje, obětuje se. Slovo po Třech králích na voní kadidlem, blýská se zlatem a zvláčňuje jako mast z myrhy. Texty: Žalm1; Matoušovo evangelium 2:1-12 a List Hebrejům 11:1-6. Text ke stažení v pdf.