Skip to main content

Slovo na neděli 16.1.2022

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář Videa

Žijeme v zemi dvou Pánů. Jsou tu pánové, kteří ovlivňují náš život a není možné a ani moudré se jich zbavit. Pozemský pán daný ústavou či pravidly našeho zaměstnání. Je třeba jej respektovat s vědomím, že pozemský pán není ani trochu, ani zdaleka Pánem Bohem. Ale já jej respektuji a ctím právě proto, že se vším všudy – i s tím svým pozemským šéfem – patřím tomu Všemohoucímu Pánu. Náš Pán je Kristus! To je klíč a zlaté pravidlo našeho života. Texty: Koloským 3:18-25, Skutky apoštolů 2:29-36, Žalm 110:1-4