Skip to main content

Bohoslužby v Novém kostele

Naplánovaná událost Kalendář

Moderovat bohoslužbu bude Ondřej Macek, kázat bude Daniel Kvasnička, slovo dětem bude mít Aaron Husby. Texty pro tuto neděli jsou podle starocírkevních perikop: 2. Královská 5:1-19, Matoušovo evangelium 8:1-4, Římanům 12:10-21