Skip to main content

Slovo na neděli 23.1.2022

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář Videa

Podle rozpisů staré církve si čteme z Bible Matoušovo evangelium 8. kapitolu, první čtyři verše. K nim patří příběh o Elíšovi a Naamánovi ze 2. knihy Královské 5. kapitoly a slova apoštolská z dopisu napsaného do Říma, ze 12. kapitoly, 10. až 21. verš. Je slunný víkend, krásně bílo, užívejte neděle! A tady jsou poznámky k tisku.