Skip to main content

Oznámení na neděli 6.2.2022

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář

Zdá se, že nás přechází opravdu výrazná vlna, někteří jsou nemocní, jiní zase v karanténě, proto rušíme zítřejší hodování u Stolu Pánova. A doporučujeme stolovat doma v kruhu rodiny. Kdo by si přál poslat formulář ke slavení, ať se ozve na daniel@novykostel.cz. Rozeslané oznámení najdete zde.