Skip to main content

Neděle 13.2.2022 v Novém kostele

Naplánovaná událost Kalendář

Žalm 31:20-25
Jeremiáš 9:22-23
Evangelium Matoušovo 11:25-27
1. Korintským 1:27-31
Téma kázání: „Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mne; neboť já Hospodin prokazuji milosrdenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost; to jsem si oblíbil, je výrok Hospodinův.“ (Jr 9:23)

Moderovat by měl Martin Jindra
Kázat bude Daniel Kvasnička