Skip to main content

Slovo na neděli 13.2.2022

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář Videa

Milosrdenství, právo a spravedlnost mají být v hlavě, někdo řekne – v srdci. To se pak pozná, co jsme zač: Naše slova a jednání mají být směroplatná, jak říkal Ladislav Smoljak, či dobrověrná, jak zase říkal právník Vojtěch Cepl. To není levicové, pravicové, progresivistické či konzervativní. To je lidské a to je Boží. Na příkladech z Jeremjášova proroctví 9:22-23 a z Matoušova evangelia 11:25-27 jsem ukazoval proměnu jedince i společnosti. Text je podle čtvrté řady lutherských perikop. Tady je text ke stažení.