Skip to main content

Bohoslužby v Novém kostele

Naplánovaná událost Kalendář

Vstupujeme do masopustní neděle a ve středu už je popeleční středa, čas modliteb a pokání… Bohoslužby nás povedou k modlitbám za pokoj a mír podle Žalmu 20 a Matoušova evangelia 15:21-28