Skip to main content

Klub Samorost – Skaut

Naplánovaná událost Kalendář

Návštěva Dana Jokla, náčelníka Dorostové unie – Skauta z Prahy, vyprávění o válce na Ukrajině, modlitby a příprava na benefiční nedělní kavárnu právě pro Ukrajinu – stejný cíl výnosu, jako má nedělní klub FEME.