Skip to main content

Slovo na neděli 20.3.2022

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář Proběhlo Videa

Vyprávíme silné příběhy. S Ježíšem v evangeliu (Matoušovo 13:33-35) se dotýkáme příběhů dnešních lidí. On taky vyprávěl o rybářích, rolnících a hospodyních v domácnosti. Ilustroval na dětech a na rostlinách. A přesto to byly hádanky a podobenství, příběhy dávnověké. Odkrývaly, to, co bylo od stvoření světa skryto. Přesně tak jako milujeme knížky či filmy se silným příběhem, tak se pouštíme do dnešního textu pod vedením Žalmu 78:1-8 . Tady je text poznámek ke stažení.