Skip to main content

Slovo na neděli 3.4.2022

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář Videa

Kdejaký landsknecht chce získat území, které mu nikdy nepatřilo. Pronajal si jej a hospodaří na něm, to ano, ale vlastnit území nikdy nemůže. Tahle zem totiž má svého Pána. A ten se nebude dělit, ale o úrodě bude rád debatovat a část určitě přenechá hospodářům. To je jeden z královských příběhů Matoušova evangelia (21:33-46), který popisuje lidské úsilí ukrást a vlastnit. Úsilí lemované vraždami a násilím… Jako dneska na mnoha místech na světě. Čteme si k tomu Žalm 118, protože tenhle povzbuzující žalm Ježíš v příběhu cituje. Textové poznámky jsou ke stažení zde.