Skip to main content

Slovo na Květnou neděli 2022

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář Proběhlo Videa

Ještě spolu mluvíte? To je dobře. Nedlouho před Velikonocemi rozhovor utichl, protože lidem došla řeč. Farizeové, zákoníci a velekněží neměli, co říct. Ježíš kladl otázky, na něž se jim nechtělo odpovídat. Na Květnou neděli čteme z Matoušova evangelia 22:41-46 a Žalm 110. A tady je text poznámek ke stažení…