Skip to main content

Velkopáteční bohoslužby s Večeří Pánovou

Naplánovaná událost Kalendář

Procházíme utrpením kříže společně s evangeliem Matoušovým 27:35-50 a Žalmem 22:1-20