Skip to main content

Slovo na neděli 24.4.2022

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář Proběhlo Videa

Letos to vyšlo hezky. Pravoslavní dnes slaví Velikonoce a my máme druhou velikonoční neděli. Také židé dnes uzavírají osmým dnem svátek Pesach. Svátek nekvašených chlebů. Chlebů upečených z těsta, které nestačilo vykynout či zkvasit, když utíkali z Egypta. Spěchali, jedli v chvatu beránka a nekvašený chléb, říká se podpopelný, popálený. Ale dodejme, že jídelníček Pesachu není normou pro celý rok. V Izraeli se vždycky jedlo a dodnes běžně jí kynuté pečivo. A právě kvas, po židovsku chamec, mne zajímá! Ježíš říká pár slov podobenství a apoštol je naprosto obrací. Kdo má pravdu? Texty: Leviticus 23:4-8, Matoušovo evangelium 13:33 a 1.Korintským 5:6-8 (Textové poznámky jsou zde ke stažení.)