Skip to main content

Jom ha-šoa v Litomyšli

Naplánovaná událost Proběhlo Videa

Jom ha-šoa v Litomyšli. Četli jsme zhruba sto jmen lidí, jejichž věk by dnes byl se vší pravděpodobností uzavřen přirozenou cestou. A s toutéž pravděpodobností by tu byli jejich potomci. Já bych odhadoval, že nám v našem městě chybí pět set lidí, našich sousedů. Tady je záznam: