Skip to main content

Slovo na neděli 1.5.2022

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář Videa

Věříte ve stvoření světa? A to tak, jak je to v Bibli? Já určitě! Ale zpráv o stvoření světa je v Bibli více a vyznívají rozdílným způsobem. Opravdu! A která z těch verzí je správná? Všechny! Jak tomu rozumět? Pokouším se o odpověď v několika slovech nahrávky. Více a detailněji najdete moji odpověď v textu, který si můžete stáhnout na www.novykostel.cz. Natáčel jsem v Opatově. Děkuji Filip Jetmar za inspiraci celoživotním dílem. Filip je totiž ochranář, který pro opatovské rybníky žije. A děkuji Davidovi Beňovi za diskusi na téma stvoření a také za nasměrování k další literatuře. V neděli nekážu tady, ale v Budislavi od 14:30. Tady dopoledne káže můj kolega Jakub Ptáček z Kutné Hory, který tu nedaleko se svým sborem odpočívá. Budeme mít v Litomyšli tedy hosty. Budeme také slavit Večeři Pánovu.

Pokud si chcete stáhnout poznámky k dohledání jednotlivých tvrzení, tady je máte k dispozici.