Skip to main content

Slovo na neděli 15.5.2022

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář Videa

Šaty dělají člověka? Kdepak, jen dělají dojem, jaký by mohl být. A dojem někdy říká pravdu a jindy lže. Máme svléci více, nežli starý šat. Celé staré lidství. Starý člověk je nepoužitelný. A máme obléci nové lidství. Nemáme hledat převleky, máme měnit celé staré stvoření za nové. A jak se to dělá? Pokouším se podat popis změny a provádím po ní posluchače. Něco na to téma jsem nahrál pro ty, kteří se nedostanou na neděli do Nového kostela a také pro naše přátele. Texty jsou: Izajáš 64:3-7, Matouš 9:14-17 Kázání bude na text Efezanům 4:17-24. Tady je text poznámek.