Skip to main content

Bohoslužby v Novém kostele

Naplánovaná událost Kalendář

Bohoslužby povede sestra Martin Jindra a kázat bude bratr kazatel David Beňa. Kázání bude o Ježíšově nanebevstoupení podle Sk 1,6-15 (svátek připadá na tento čtvrtek); oddíl ze Skutků apoštolských přečtu sám. Úvodní texty: z knihy Daniel 7 verše 9-10 a verše 13-14, z evangelia pak závěr Lukáše: L 24,46-53. Na bohoslužby navazuje členské shromáždění s vizitátory.