Skip to main content

5.6.2022: Chystáme dětskou neděli!

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář

Svatodušní svátky bývají někdy natlakovány teologií, kterou je těžko uchopit… Uchopte s námi prostou zvěst o světle světa, zjeveném v Ježíši Kristu! Slavnost u prostřeného stolu chlebem a vínem budeme mít až 12.5.2022, na neděli Svaté trojice, kdy tu bude sloužit jeden z předchozích kazatelů sboru bratr Pavel Fér, nyní slouží v Husinci