Skip to main content

Oznámení na neděli 5.6.2022

Naplánovaná událost Aktuality Proběhlo

Poslali jsme oznámení na všechny adresy, které nám byly svěřeny s prosbou, aby se na ně pamatovalo. A vy to máte tady.