Skip to main content

Oznámení na neděli 12.6.2022

Naplánovaná událost Aktuality

Budeme mít návštěvu. Kazatel Pavel Fér, služebník sboru v letech 1990-2001. Také si v začátku budeme podávat chléb a víno na památku Ježíšovy hostiny ve večeřadle. Liturgii Večeře Páně povede Daniel Kvasnička. Stůl je prostřen pro všechny, kteří jsou pokřtěni a svou víru žijí ve společenství církve – jedno jaké… Zase jsme poslali oznámení všem, kteří měli o naše zprávy zájem a napsali si o pravidelné zasílání. Tady je naše oznámení na neděli pro všechny.