Skip to main content

Slovo na neděli sv. Trojice

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář Videa

Tak je máme všechny pohromadě, vrchol všech svátků od Vánoc až po seslání Ducha svatého. Je neděle sv. Trojice. Četl jsem z dopisu Římanům 8. kapitoly, verše 18-25. To je o naší naději na zjevení slávy synů Božích. O naší naději na jiný zítřek, kterou trpělivě očekáváme. Zatím všechno stvoření společně lká, sténá. A my také. Neseme bolesti tohoto světa…