Skip to main content

Bohoslužby v neděli 3.7.2022

Naplánovaná událost Kalendář

Budeme mít prostřeno chlebem a vínem k památce sv. Večeře Páně. Bohoslužby povede bratr Lukáš Rejman a kázat bude Daniel Kvasnička, kázání bude na Lukášovo evangelium 15:1-7, čtení ze Staré smlouvy je z Genesis 42:6-17 a Epištoly Římanům 3:21-26.

Odpoledne je v 15:00 mše Smetanovy Litomyšle a na Růžovém paloučku běží slavnost od 14:00 hodin.