Skip to main content

Bohoslužby v neděli 10.7.2022

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář

Bohoslužby povede sestra Lenka Nádvorníková a kázat bude Daniel Kvasnička, kázání bude na Lukášovo evangelium 15:8-10, čtení ze Staré smlouvy je z Izajáše 55:1-5 a Epištoly Římanům 12:15-18. A tady je oznámení ke stažení. (Fotografie v náhledu je od Magdaleny Sodomkové)