Skip to main content

Bohoslužby v Novém kostele 17.7.2022

Naplánovaná událost Kalendář

Bohoslužby budou jako pravidelně v 9:30 a povedou je manželé Husbyovi, kázat bude Daniel Kvasnička. Texty pro třetí díl nad evangeliem Lukášovým 15. kapitolou (tentokrát 15:12-32) budou z Genesis 32:4-7 a 33:1-15. Ze Skutků apoštolských dočteme verše ze 4:31-33