Skip to main content

Mgr. Lukáš Rejman

Magistr teologie Lukáš Rejman z Nového kostela skládal Laudatio při promoci na Cyrilometodějské teologické fakultě UP – Olomouc a vy si jej zde můžete přečíst… Citujme závěr:

„Teologie tak má nést tyto čtyři rozměry – reproduktivní, produktivní, racionální i existenciální. Pak může v tomto světě, byť oděná skromně, plnit, byť možná často skrytě, svůj úkol. Být balastem, tedy pomáhat udržovat rovnováhu, pomáhat dávat směr. Křesat jiskry toho dobrého a zároveň jiného, než co nabízí jiné vědní obory. Věřím, že pro všechno toto jsme díky studiu dobře připraveni a v naději, že přece i trocha kvasu celé těsto prokvasí, můžeme směle vykročit do dalšího života. Za to všechno díky Vám, kdo jste nás při studiu podporovali, především pak této univerzitě, zdejším fakultám. Proto vivat academia, vivant profesores! Deo gratias! Děkuji!“