Skip to main content

Kyberútok je trestný čin. Jaký je váš názor na kyberútok proti agresorovi?

Pěšák, tankista, letec, ženista a pár dalších druhů vojsk. Tak si to pamatujeme ze základní vojenské služby. Ale to vše už dávno ztratilo svou výlučnou roli. Válka je dnes hybridní, jak se říká. Má mnoho vrstev a tím vyžaduje více výcviku v odbornostech, které jsme dosud neznali. Přidejte si tedy psychologickou válku, kterou vedou propagandisté, kalkulujte s ekonomickou válkou, kterou povedou obchodní specialisté. A samozřejmě nezapomeňte na kybernetickou válku a pro ni vycvičené počítačové specialisty. Jde tedy o zcela řádný druh vojenské činnosti. Kyberútok je zcela jistě trestný čin zvláště ve chvíli, kdy vede ke svévolnému omezení práv a svobod druhého. Jednoznačně trestné je vlastní obohacení. Ale zcela jistě musíme odložit úzkoprsou ustrašenost z nelegální činnosti, pokud se dnes a denně stáváme terčem nelegálních či válečných útoků agresorů. A ty dopadají stejně na křesťany či nekřesťany. Nezapomeňte, že dnešním náčelníkem Generálního štábu armády České republiky je nedávný ředitel Národního ústavu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) generál Řehka. To říká mnohé už samo o sobě.

Ale ještě je třeba říci důležitou věc: Vstupovat do takové kruté války se svým stolním počítačem a nebo maminčiným notebookem – ještě často služebním – je šílená naivita. Vystavovat se nebezpečí bleskové zpětné odvety bez štítu, je hloupost! A spolčovat se s naprosto neznámými a neprověřenými jedinci, kteří jsou vedeni nějakým nadšením nebo dokonce konspiračním úmyslem, to je prostoduchá švejkovská blbost. Chcete-li bojovat řádně, nastupte do armádních záloh a nebo se zajímejte o práci v řádných složkách české armády. Nebo sledujte nabídku zaměstnání na zmíněném NÚKIBu. A mějte pochopení, že nejlepším specialistou je napravený hacker. A pak bojujte zbožně, bez vzteku a s vědomím, že vrchní velitel má ještě jednu autoritu nad sebou. A to tu úplně nejvyšší.

 

Psáno pro BRÁNU, časopis Církve bratrské