Skip to main content

Slovo na neděli 17.7.2022

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář Proběhlo Videa

Poslední ze tří příběhů o tom, jak jsou třeba všichni. Nikdo nemá chybět! Příběh o dvou marnotratných synech, kteří dostali novou šanci. To je Lukášovo evangelium 15:11-32. Náramně se to setkávání podobá některým příběhů ze Staré smlouvy. Tak za všechny Jákob s Ezauem, to je 32. a 33. kapitola z knihy Genesis. A k tomu se čte ze 4. kapitoly Skutků apoštolských (31-33). Natáčel jsem v Trstěnici, u polygonální stodoly zachráněné z obce Čistá. Díky Kmoškovým za přijetí!