Skip to main content

Slovo na neděli 24.7.2022

Naplánovaná událost Aktuality Proběhlo Videa

Kostel ve Skocích (Maria Stock) zazdili v roce 2005 a po pouti opět v roce 2007. Aby jej nikdo nevykradl. Pak se rozhodla skupina dobrovolníků, že jej bude opatrovat, tak výplň hlavního vchodu vybourali a dodnes je kostel v zimě v létě v péči nadšenců. Nepochopitelné! Zazdít můžete to, co chcete uchovat, a otevřít musíte to, co chcete předat. Pozdrav z prázdninových cest není náhradou neděle. Kázat bude bratr Tomáš Rejman na Exodus 18:13-24 a 1. Korintským 12:4-7. Text samotného kázání je z Matoušova evangelia 9:35 – 10:1 + Lukášova 10:1-3. Agrotechnické slovo na téma: Proste Pána žně a také sami jděte.