Skip to main content

Rozhovory nad Biblí

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář

Opět se vracíme k rozhovorům nad Biblí na přání a na témata, která přinesete. Dnes budeme v 18:00 v Novém kostele hovořit o zpovědi, o její podstatě, detailech a také o omezeních, která má. Text je z Jakubovy epištoly 5:13nn a související citace.