Skip to main content

Restaurátoři v Iráku

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář

Tento čtvrtek 8.9.2022 v 19:00 hodin (o hodinu později, než bylo původně plánováno) pořádá Skautský institut přednášku s promítáním: Irácký Kurdistán 2022 – Ing. Karol Bayer a Marek Laška v Novém kostele
V centru iráckého Erbílu nebo Irbílu stojí citadela, kruhový kopec starověkého původu postupně navršený ze zbytků předchozích staveb. Citadela, jedno z nejstarších trvale osídlených míst na světě, je od roku 2014 zapsána na seznam Světového dědictví UNESCO.Velká mešita na citadele pochází z 13. století, avšak stavba má mnohem delší historii. Velká mešita prošla v průběhu své existence řadou přestaveb. Čeští restaurátoři pracovali na významné dominantě, na minaretu mešity, který potřeboval zajistit a navrátit barevný dekorativní plášť. Oba restaurátoři budou promítat a vyprávět o Kurdistánu jako takovém. O restaurování a místním životě.
Akci pořádá Skautský institut v Litomyšli ve spolupráci s Univerzitou Pardubice, fakultou restaurování v Litomyšli a Českou křesťanskou akademií v Novém kostele Církve bratrské. Vstup volný.