Skip to main content

Máme vikáře – Lukáše Rejmana!

Pozdrav z konference kazatelů doprovázených manželkami. Dřív, než cokoli jiného: Na konferenci Rada Církve bratrské přijala do vikariátu, do přípravy ke kazatelskému řemeslu teologa, který absolvoval Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, bratra Lukáše Rejmana, který ve svém dvojoboru má ještě historii a tak učí na právě třicetiletém Trading Center v Litomyšli. Tady máte alespoň pozdrav z jednání věnovaného diakonii.