Skip to main content

Slovo na neděli 2.10.2022

Chybí nám úsměv a pochopení nejbližších, vstřícnost naší komunity, vnímavost politiků, zdravotníků, státních úředníků… Stále nám něco chybí. Lidem chybí Bůh. Vyprávění podle knihy Exodus (kapitoly 19, 24 a 32) o tom, jak si Izraelité poradili, když jim chyběl Mojžíš a báli se, že přijdou o Boha. Hospodin chce být hlouběji, než v lídrovi, který jej nějak reprezentuje. Chce být přímo v nás a z nás oslovovat okolí. Ježíš Kristus učedníkům představil svého Boha Otce – na své tváři (Janovo evangelium 14:-11). A z naší tváře pak další lidé čtou Krista. Je totiž v nás, ve skutcích, které na něj ukazují. Kázat bude v Litomyšli Jana Macková a já ji budu uvádět a prostřu stůl chlebem a vínem. Odpoledne poprvé povedu bohoslužby v Léčebném a rehabilitačním středisku Chvaly.