Skip to main content

Slovo na neděli 16.10.2022

Naplánovaná událost Kalendář Videa

Třetí neděle vděčnosti v říjnu 2022. V kostele je od pátku živo, protože naše dětské kluby mají přespávačky a vzpomínají na prázdniny, tak vám podávám hlášení o této neděli v chrámu přírody. Kázat budu na text z dopisu Efezanům 4:1-6, číst se bude Janovo evangelium 17:20-23 a příběh bude z proroka Zacharjáše 11:4-17