Skip to main content

Slovo na neděli 30.10.2022

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář Proběhlo Videa

Nenávistná diskuse ovládá náš prostor. Však se podívejte na zprávy! A my čteme evangelium Lukášovo 5,17-26. Je uzdravující slyšet, že Ježíš předsedal širokému sněmu všech možných židovských učenců a předáků. Nepotřeboval je napadat a zpochybňovat jejich gramotnost. Diskutoval a dokazoval. Mj. na ochrnutém, kterému pomohli přátelé. Je to také text o ospravedlnění z víry, které všichni potřebujeme. Však je zítra neděle reformace! A já kážu v lutherském kostele v Moravské Třebové. Poznámky textem jsou na www.novykostel.cz A nezapomeňte si zítra o hodinku více přispat! Tady je možno stáhnout si textové poznámky.