Skip to main content

Slovo na neděli 20.11.2022

By 21. 11. 202225 listopadu, 2022Kalendář, Proběhlo, Videa
Naplánovaná událost Kalendář Proběhlo Videa

Věnoval jsem se dětem a vyprávěl jim o žabičkách: Když jsem byl malý, bylo všude mnoho žabiček Skokana zeleného. Dnes je to ohrožený druh. Když jsou spolu samička a sameček Skokana zeleného, narodí se z toho vztahu jen samé samičky Skokana zeleného. Takže vymalováno! Když se potkají samička se samečkem Skokana zeleného a Skokana skřehotavého, je z toho – samý skokánek skřehotavý – samečci a samičky, kteří mohou dál normálně plodit – skřehotavé skokany. 
Když se ale potká se Skokanem zeleným Skokan krátkonohý a pomilují se, co myslíte, že bude výsledkem – samý Skokan zelený, samičky a nebo samečci. A zase dokola. Boží svět není rozdělen do krabiček, ve kterých je jasno. Pán Bůh tvoří. Nevyhýbáme se jiným lidem, není zcela zaručeno, že bohatý s bohatým, vzdělaný se vzdělaným, zdravý se zdravou budou zárukou dobrého výsledku. Všechno je v Božích rukou. nejen u Skokanů, ale také u nás, u lidí… (podle Petr Raus, Fotky Wiki)

S dospělými jsme zvažovali další tři rysy naší identity. Jsme Kristovi, když jsme uvěřili a dali se pokřtít. Jsme tedy podle 1. dopisu Petrova 2:9 Rodem vyvoleným, Národem svatým a Lidem náležejícím Hospodinu. Tři rysy – genos, ethnos a laos, tři řecké výrazy s bohatým významem. Poznámky ke stažení jsou zde.