Skip to main content

Irina Daineka je na snímku v rozhovoru s Lídou Matuškovou v Rodinném centru. Rozhovor patří do reportáže Rádia 7, TWR. Rozhodli jsme ve staršovstvu našeho sboru, že chceme finančně pomoci sestře Irině Daineka, která se stará o bohoslužby, setkávání žen, sociální práci s běženci a vede i mládež z Ukrajiny. Sbírku otevřou i další sbory a farnosti ve městě a budeme hledat ještě další zdroje mimo Litomyšl. V našem Novém kostele otevíráme sbírku na sborový účet 2700275346/2010, variabilní symbol 143. Vybrané prostředky poskytneme Mateřskému centru v Litomyšli, které má se sestrou Daineka smouvu.