Skip to main content

Slovo na první neděli Adventu 2022

Kristus, Mesiáš, pomazaný – tři výrazy, které mají stejný význam. Jen jsou v jiných jazycích. Ježíš si ani jedním výrazem z těch třech neříkal. Říkal si Syn člověka, byl to trpící velekněz a přišel jako dítě. To jsou samozřejmě výrazy s velkým významem, ale ani jeden titul není vhodný do kampaně. Celý text poznámek je tady ke stažení.