Skip to main content

3. Milostí obdařená – Adventní kalendář 2022

3. Milostí obdařená

„Když byla Alžběta v šestém měsíci, poslal Bůh anděla Gabriela do galilejského města jménem Nazaret k panně zasnoubené muži jménem Josef, z domu Davidova. Ta panna se jmenovala Marie. Když k ní přišel, řekl: “Zdravím tě, milostí obdařená, Hospodin s tebou!’“ Lukášovo evangelium 1:26–28

Teď si vezměte, že by se přihodilo právě vám – a ještě spíše vaší nezletilé dceři, která chodí tady s Jozífkem odvedle. Že ji potkal anděl?! Oh! Sama si musí na svatbu ještě pořádně počkat. Jozífek se musí držet zpátky a teď tohle. A nebyla to jenom nevinná andělská návštěva! Marie po té návštěvě čeká maličké…

Církevní tradice, aby skryla ten skandál, mluví o neposkvrněném početí panny Marie. Tedy že na tuhle událost byla připravena dávno předtím. Světská kritika mluví o běžném násilném chování žoldnéřů na okupovaném území. No, dopadla jako mnoho jiných. Římský voják si ji vybral a ona čeká dítě nejmenovaného. Aby se jí pomohlo, nese mýtické vtělení všemohoucího. Jako by to nebylo v starověkých bájích už několikrát. Stačilo tu bajku takzvaně pokřtít.

Nikdo moc nepočítá s tím, že si Pán Bůh vybral nepřipravenou, naprosto obyčejnou dívku, jak prorokoval starý text Izajáše. Prostou, nezkušenou a plnou vlastních představ a něžných snů o lásce a porozumění. Ona se tak ostatně chovala, když překvapeně argumentovala andělovi. Její početí nebylo náhodou, byl to záměr z lidského pohledu zcela nevysvětlitelný. Byl to skandál! Jak z pohledu komunity, tak z pohledu té dívky. Uvědomuje si to Pán Bůh? Přece mu všichni v Bibli říkají Otec! Nebo se Všemohoucí chová jako velmož, který uplatňuje právo první noci? Tohle nechám zatím bez odpovědi, protože se na to lidsky odpovědět nedá. Odpovídá na to samotný příběh dítěte a otcovská péče, kterou má Ježíš od prvního dne svého početí.

Ale zpátky k té Marii: občas musí do první linie ženy. Říká se, že by každá válka skončila velice brzo, kdyby armádám velely ženy. Možná na tom něco bude. Jedné mladé ženy v ukrajinských zákopech se trochu neopatrně zeptal reportér, zda jí nevadí, že je tak malá. Darja, jak se jmenovala, byla skutečně malá vzrůstem, možná i vojenskými schopnostmi. Odpověděla však bojovně, že je sice malá vzrůstem, ale je to jinak. Ta její malá výška – asi sto šedesát centimetrů – znamená, že je koncentrovaná. Že se do toho malého vzrůstu shrnula síla, kterou si málokdo dovede představit. Tak nechtějte Darje přijít do cesty jako nepřátelé.

Zato Marii bychom měli určitě přijít do cesty, protože se v ní zkoncentrovala celá nebesa na cestě ke každému z nás.