Skip to main content

Pozdě, ale přece!

Stávalo se nám v Církvi bratrské, že do poslední chvíle aktivní kazatelský pár odešel z posledního místa služby a fakticky zanikla většina kontaktů. Ani ne tak se sbory, kde působili, ale s kolektivem kolegů kazatelů a jejich manželek. Když se tak hezky setkáváme každý rok v manželských párech – a taky to nebývalo samozřejmé – tak se stávalo, že pro špatnou pohyblivost, obtížné cestování, neschopnost sedět na jednom místě několik hodin, také kvůli špatnému sluchu tihle staroušci prostě vypadli. Vypadli i slovenští bratři a sestry. Samozřejmě chyběly v seznamech vdovy po kazatelích. Všichni určitě vypadli ze seznamů na webu, nevědělo se kdy a kde sloužili. Pokud si to místní ve své historii na sborech pohlídali, nezapadlo to, ale společná databáze není.

Zcela správně vzešla aktivita od Rady Církve bratrské, od Romana Touška, kterého osobně podpořil David Novák. Pověřili Karla Fojtíka, emeritního tajemníka rady Církve bratrské a ten začal plánovat setkání „emeritů“, jak se tomu od té chvíle začalo říkat. Jen tak bokem se přidali Matúš Kušnír a Daniel Kvasnička. To je proto, aby setkání mohlo proběhnout ještě v roce 2022. Za ty dva mladší kazatele se postavily jejich sbory v Litomyšli a Opavě. Přidalo se několik vikářů, na které se nesmí zapomínat. Poměrně narychlo se podařilo setkání uspořádat v sobotu 5.11.2022 v Litomyšli. Bylo nás 35, ale mnozí pozdravovali, že když Pán Bůh dá, budou s námi za rok zcela určitě. Sešly se také peníze, takže se podařilo podpořit dopravu a podobné náklady této akce. Takže je třeba dodat, že Bohu díky vzpomínáme na tu jednu sobotu a plánujeme další setkání v Hradci Králové na přelomu září a října 2023. Prosíme tedy o pozornost církve, jmenovitě seniorátů, aby na takovou příležitost pamatovaly a podpořily cestování i komfort. Bude to zase jedna sobota, ale přínos toho, že se mohou tito lidé vidět po létech ticha, je nade všecko. Takových služebníků v požehnaném věku je v Církvi bratrské téměř sto. A někteří bojují statečně se svým zdravím nerovný boj. Takže je tu i faktor času. Prosíme tedy o modlitby pro přípravu dalšího setkání.